משיכת כספי פיצויים

בעת סיום יחסים בין עובד למעביד בעקבות פיטורין או בהגיע גיל פרישה, ישנה אפשרות למשוך את כל הכספים שהצטברו בתכניות השונות. ישנן תקנות שונות מטעם מס הכנסה בדבר הזכאות למשיכה של הכספים הללו.

בעיקרון קיימות שתי דרכים לצורך מימוש הזכויות:

  • מימוש הזכויות על ידי קבלת סכום הוני.
  • מימוש הזכויות על ידי קבלת קצבה.

מה קורה כאשר העובד סיים את עבודתו לפני גיל פרישה?

משיכת כספי פיצויים בעת עזיבת העבודה לפני גיל פרישה יתאפשר רק בשלושת התנאים הבאים:

  • התנאי הראשון – המעביד מאשר במסמך כתוב את עובדת סיום היחסים ביניהם כעובד מול מעביד.
  • התנאי השני – המעביד מוכן להעביר לזכותו של העובד את כל הזכויות הכספיות אשר נצברו למענו.
  • התנאי השלישי – הכספים עמדו בבדיקות של חבות מס (כספי פיצויים) והם נמשכו אך ורק בהתאם לכללים ועל פי התקנות לגבי כספי תגמולים.

כאשר מדובר על כספי פיצויים אשר מגיעים לעובד בעקבות פיטורים, או אז נעשית בדיקה כפולה על ידי מס הכנסה לפני שפיצויי הפיטורין משולמים או מועברים לזכותו של העובד.

הבדיקה הראשונה היא האם הפיצויים הם רגילים כלומר מאה אחוז, או שהם מוגדלים יותר.

הבדיקה השנייה היא – האם הפיצויים עברו את תקרת המענק הפטור כפול שנות העבודה אשר בהם הוא עבד בפועל. (נציין רק שבשנת 2016 עמדה תקרת המענק הפטור ממס על 12.2320 ₪)ניהול משאבי אנוש

כיצד ניתן להקטין את המס על כספי הפיצויים?

קיימים דרכים שיכולים לסייע לעובד להקטין את שיעור המס על כספי הפיצויים אותם הוא מקבל.

  • כאשר הוא בוחר ברצף פיצויים והבקשה שלו מאושרת.
  • כאשר העובד משאיר את הפיצויים בקופת גמל לפיצויים.
  • כאשר העובד מתחייב בפני השלטונות למצוא מעביד אחר שיפקיד עבורו כספי פיצויים לאותה קופת גמל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *